विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित बिषयमा ईन्टर्नसिपका लागि दरखास्त पेस गर्ने सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको सूचना साथै इन्टर्न छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ समेत - शैक्षिक संसार

अपडेट


Sunday, December 12, 2021

विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित बिषयमा ईन्टर्नसिपका लागि दरखास्त पेस गर्ने सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको सूचना साथै इन्टर्न छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ समेत


No comments:

Post a Comment