-नेपाल सरकार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिमी, भक्तपुर ,कक्षा ११ र १२ कोआन्तरिक (प्रयोगात्मक) परीक्षाको प्राप्ताङ्क भर्ने नमूना फाराम तथा निर्देशन २०७८ - शैक्षिक संसार

अपडेट


Thursday, March 31, 2022

-नेपाल सरकार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिमी, भक्तपुर ,कक्षा ११ र १२ कोआन्तरिक (प्रयोगात्मक) परीक्षाको प्राप्ताङ्क भर्ने नमूना फाराम तथा निर्देशन २०७८


No comments:

Post a Comment