कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा (मृगाैला प्रत्यारोपण गरेका , डायलाईसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई उपचार वापत खर्च उपलब्ध गराउने ) - शैक्षिक संसार

अपडेट


Monday, April 11, 2022

कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा (मृगाैला प्रत्यारोपण गरेका , डायलाईसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई उपचार वापत खर्च उपलब्ध गराउने )


No comments:

Post a Comment