माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सामाजिक बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - शैक्षिक संसार

अपडेट


Friday, September 9, 2022

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सामाजिक बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना


No comments:

Post a Comment