एकै दिनमा ८३१ कार्मचारीको सरुवा ( अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना ) - शैक्षिक संसार

अपडेट


Thursday, September 8, 2022

एकै दिनमा ८३१ कार्मचारीको सरुवा ( अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना )


No comments:

Post a Comment